úvod   obšťastník  články   zprávy  kalendář   historie   sponzoři dresy  kontakty facebook


Novoroční vyjížďky 1983 - 2021


Novoroční vyjížďky začínají rokem 1983

Z KRONIKY: … v roce 1983 nastal zlom pro mnohé cyklisty. Rozhodli jsme se, že při TJ Lokomotiva zřídíme oddíl cykloturistiky. Po několika sezeních v Budvarce, jsme se dohodli, že když oddíl, tak akce. Hned od novoroční snídaně, jsme spěchali na naší první veřejnou akci - Novoroční vyjížďku.
Místo srazu: Trmice, ulice K pivovaru 237/5 (dům Jirky Pilipa. Zleva: Hamala, Starý, Fajtová, Pilip, Fajt, Příhoda. Za Fajtem dohlíží paní Pilipová, mezi Fajtem a Příhodou nezjištěný parťák. Kromě několika favoritů je možné vidět cestovní kola s nosiči i dětskou sedačkou. První vyjížďka vedla k Dubickému kostelíku a zpět, trasa cca 30 km. 


Novoroční vyjížďka – rok 1984

Z KRONIKY: i po letech tímto víme, že 1. leden 84 byl slunečným dnem, což dokazuje foto dokument. Na novém místě srazu u kostela, proběhla před startem nezbytná detalkoholová zkouška. Po negativním výsledku, dal vedoucí pokyn k další jízdě. Odjeli jsme do Trmic pro dalšího člena J. Pilipa. Foto pořízené před domem potvrzuje, že Pilip schází, neboť zůstal údajně v posteli.
Účast: Hamala, Fajt, Starý, Příhoda, Holý - přijel z Hrobu, Fabián – přijel z Děčína. Další čtyři příchozí, jsou dnes již těžko identifikováni. Raritou vyjížďky bylo tandemové kolo mladého páru. Na další akci už nepřijeli.


Novoroční vyjížďka – rok 1985

Z KRONIKY: 1. leden - jak jinak, než Novoroční vyjížďkou. Ne všichni mohli začít Nový rok na kole. Hamala a Konopásek začínají rok pracovní směnou. Novoroční přípitek byl za přítomnosti několika kolegiálních přátel, (Šedivý, Starý, Příhoda, Korda, Hamala, Konopásek + Fajt (fotí). Všichni si společně připili mlékem. Jízda v tradičním směru do Dubiček byla 30 km na úzkých pláštích po zasněžených cestách. Někdy je lepší ve svátek vzít dobře placenou práci, než jezdit na sněhu.


Novoroční vyjížďka – rok 1986

Z KRONIKY: … opět 1. leden. Všichni kdo mají rádi tradici a nepracují, přijeli v 11 hod před kostel (viz startovní foto). Trasa nebyla tradiční, protože cesta do Dubiček byla zasypána sněhem ještě více než vloni. Jelo se kolem Labe do Děčína a zpět. Kdo jel, měl hned 55 km. Účast byla podle fotek na tu dobu početná a to na startovní fotce není Z. Novotný, který fotil a Fuchs, který se přidal cestou. Chyběli i Tomášové – Počepický a Hrouda, kteří v této době stáli na Střekovském mostě a smutně hleděli do vod Labe, kde před okamžikem zmizelo zásluhou skupiny Romů Počepického Shimano!


Novoroční vyjížďka – rok 1987

Z KRONIKY: 1. leden 1987 – přesně jako vloni. Ráno vstaneme, setřeseme ze sebe silvestrovskou opici. Dobrou náladu si necháme, pohladíme kolo rukou ještě sladkou od vánočních rohlíčků nebo mastnou od ovaru a dopoledne přifoukneme galusky nebo duše našich kol. Dne 1. 1. v 11 hodin jsme opět u kostela připraveni na 5. ročník Novoroční jízdy do Dubiček. Jsme na začátku roku 1987. Účast: Novotný, Starý, Hamala, Pilip, Lamač, Motyčka, Domorá + 2x skrytý fotograf (nevím kdo).


Novoroční vyjížďka – rok 1988

Z KRONIKY: Když řeknu, že je opět 1. ledna, tak se tomu nedá ani věřit. Teploměr za oknem ukazuje plus 6°C, po sněhu ani památky, tak nám nezbývá, než oprášit kola a vyjet vstříc již VI. ročníku Novoroční vyjížďky! Se stopami probdělé noci opět míříme do Dubiček. Nějakým organizačním zádrhelem se stalo, že od kostela jsme odjeli ve dvou skupinách. V Dubičkách jsme ale všichni pohromadě, což dokazuje snímek z vyhlídkové terasy, odkud není pro mlhu nikam vidět. Při zpáteční cestě, jsme se zastavili u našeho Pepi Kordy na stavědle 13, který nám dokázal, co s člověkem udělá láska k penězům. V lednici pro nás nic neměl!
Účast: zleva Souček, Motyčka, Hamala, Pilip, Fabián, Hofman, Cutychová, Tarnovský, Klauber, spodní řada: Starý, Hagan, ?, Holý. Na startu též Břehovský.


Novoroční vyjížďka – rok 1989 

ROK 1989 ZAČÍNÁME DRUHOU ODDÍLOVOU KRONIKOU. Z KRONIKY: je to dobré, tradice je zachována. Je 1. ledna 1989, je právě 11:30 hod a je zde s námi VII. ročník „NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKY.“ Jak bývá zvykem, sešli jsme se před šikmým kostelem a jeli do Dubiček. Jak je patrné ze záběrů, účast byla početná. Jak při startu, tak na otočce v Dubičkách. Při letošní zastávce nám byl umožněn vstup do kostelíku a byli jsme seznámeni s jeho historií, která se píše od 15. století. Vydařený vstup no nového roku! Účast: tradiční účastníky doplnilo několik nových tváří, materiálově převládala silniční kola.


Novoroční vyjížďka – rok 1990 

Z KRONIKY: těžký rok 90? Proč hned několik otazníků, proč hned 1. ledna 1990. Přátelé, vstoupili jsme do posledního desetiletí dvacátého století. Přátelé, vstupme do něj se vztyčenou hlavou a s hrdostí člověku vlastní, že jsme nepodlehli malosti, že jsme nepodlehli vlastním slabostem, vlastní lenosti a zkrátka, že jsme nepodlehli. Doba skýtá možnosti se plně realizovat, tak alespoň v cyklistice. Důkazem všeho je účast na již VIII. ročníku NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKY. Sraz byl v 11 hod před kinokavárnou Svět, účast dokumentuje foto. A že to bylo největší kino světa? Nevěříte? Tak se za rok přijďte podívat také. Účast: Motyčka, Loukota, Souček, Klauber, ?, Cutychová, Fabián, Vaňáčová, Hagan, Hofman, ?, ?, Hofman ml., Málek, Starý, Hamala, Pilip + další skryté tváře. (otazníky jsou označeny mě neznámé tváře)


Novoroční vyjížďka – rok 1991 

Velký krok v dějinách nově se formujícího oddílu. Vyšlo „nulté“ číslo nového informačního letáku „Obšťastník“.IX. ročník Novoroční vyjížďky měl nové místo srazu, nový směr jízdy a oficiální pozvánku.
Z KRONIKY: Začínáme netradičně, jedeme do Žďárku. Zde nás totiž netrpělivě a netradičně očekával občerstvovač Pepa Filipec. Zde vyšel náš první Obšťastník. Zde byl zde vyhlášen nejlepší a nejhorší cyklista
oddílu Loko za uplynulý rok 1990 (pozn.: jména nebyla zaznamenána a v průběhu doby si je již nikdo nepamatuje) a byly učiněny první kroky ke sblížení s konkurenčními skupinami GAVO, Teplárna Trmice a další.  Sraz v 13:00 před zimním stadionem, nebo v 13:30 ve Žďárku v místním hostinci. Účast: HORNÍ ŘADA: Medal, Klajsner, Motyčka, Hamala, Filipec I, Pilip, Šrámek, Vorlíček, Mikoláš, Živnůstka, Loukota, Zirhut, Lamač, Doškář, DOLNÍ ŘADA: Filipec II, Klauber, Štípek, Konopásek.


Novoroční vyjížďka – rok 1992 

Po velkém kroku v dějinách ústecké cykloturistiky, kterým byl den 22. 2. 1991, kdy vznik oddílu SK Cyklotour, je činnost v průběhu prvního roku zapsána v kronice na 59 stánkách. Titulní stránka roku 1992 je ale nečekaně strohá.
Z KRONIKY: Kromě skupinové fotografie, která vznikla u šikmého kostela a výzvy nalepené na titulní stránce „Kdo pomůže cyklistům“ je zřejmé, že se každý bude muset spoléhat na vlastní síly. Připravený kalendář obsahuje 18 akcí. Skupinové foto absorbovalo několik neznámých tváří a tak po 29 letech jsou zleva čitelní pouze: Lamač, Motyčka, Konopásek, Klauber, Blažek, Živnůstka, Mikoláš, Štípek, Starý, Vorlíček, Pilip, prezident možná za objektivem. 


Novoroční vyjížďka – rok 1993 

Z KRONIKY: titulní stránka roku 1993 přeje svým členům i příznivcům úspěšné vyjetí do nového roku s pozváním na Novoroční vyjížďku. Sraz v 13:00 hod u šikmého kostela nebo v 14:00 opět ve Žďárku. Droga už zase působí. Do týdne předložený kalendář nabízel 12 akcí, soutěž tříčlenných družstev na šesti vyjmenovaných akcích. Karikaturu hladového cyklisty stvořil Norbert Patera, oddíl SK Cyklotour zastupuje výškou největší cykloturista Fr. Loukota.


Novoroční vyjížďka – rok 1994

Z KRONIKY: po 34 stránkách velké kroniky formátu A3 (40 x31 cm), které jsou plné fotek, zpráv a výsledků o činnosti v roce 1993, nacházíme pouze titulní plakát Novoroční vyjížďky roku 1994. Dokumentační foto dokumentuje mě neznámou okolnost srazu na Mírovém náměstí. Dobový dokument odkrývá přímý pohled na Krajský a Finanční úřad bez paláce Zdar. Kromě již tradiční Novoroční vyjížďky, byl téhož dne ustanoven Evropský měnový institut, který pracoval na detailech budoucí společné měny. To nám ale bylo úplně jedno, protože ve Strážkách se počítaly první kilometry a mluvilo o programu, který byl připraven již v prosinci. Byl vyhlášen dvouletý seriál šesti Ústeckých cyklomaratonů. Úspěšné dokončení seriálu během jedné sezony slibovalo ocenění cyklistickým dresem s emblémem Ústecké cyklomaratony (viz foto uprostřed). 

     


Novoroční vyjížďka – rok 1995

Program z kalendáře se naplňujeme hled první den v roce. Novoroční vyjížďka v pořadí č. 13 se jede podle plánu, stejně tak další akce. V kronice ale ubývá dokumentace, chybí foto a prezidentovo peprné komentáře. Prověřené pravidlo: „život je pestrý, ale paměť je chatrná“ se naplňuje. Kronika „zamrzla“ v roce 1993. Snahu o pokračování kroniky i historie tvoří několik dokumentů v obálkách a bez umístění. Jako náhrada funguje mnoho fotografií v soukromých albech. Požádal jsem proto několik dlouhodobých členů, aby oživili své vzpomínky, fotoalba a dokumentaci. Byla by to možnost k dalšímu doplňování. (Děkuji Vl. Starému a M. Ptáčkovi)     


Novoroční vyjížďka – rok 1996

Tradiční novoroční vyjížďka se konala. Nedoložená informace o účasti je cca 30 cyklistů na trase cca 30 km. V osobních údajích je poznámka o jízdě na vypůjčeném kole. Obšťastník č. 1 nabízí celoroční program, který obsahuje 13 akcí. Novoroční vyjížďka je za 5 bodů, cílem akce byla restaurace Kotva ve Vaňově.


Novoroční vyjížďka – rok 1997

Obšťastník č. 1 opět zve k Novoroční vyjížďce. Trasa bez udání délky je nazvaná jako „symbolická trasa městem“. Cílová meta je po hodině jízdy stanovena v restauraci „U zlaté medaile“. Pro pamětníky není třeba připomínat, že to byla restaurace, kterou si po odchodu do důchodu pořídil Bohumil Němeček. Tento olympijský vítěz z roku 1960 v boxu, pak 11. října 97 také slavnostně odstartoval X. ročník Běhu cyklistů a vítězům jednotlivých kategorií na tomto místě předával ceny. V roce 2000 však bohužel restauraci postihl požár. Připravený kalendář na rok 1997 nabízí 17 akcí. (poznámka o hodinové jízdě je nadsázkou).


Novoroční vyjížďka – rok 1998

O rok později je všechno při starém a Obšťastník č. 1 je pozvánkou k Novoroční vyjížďce. Sraz tentokrát definován místem „U tržnice“ Trasa v délce cca 20 km je uvedena jako symbolická a oceněna hodnotou 5 bodů. Počet účastníků 23 z toho 7 nečlenů oddílu. Cíl je po devadesáti minutách okružní trasy stanoven opět v restauraci „U zlaté medaile“. Obšťastník č. 1/98 je současně kalendářem a nabízí opět 17 akcí. V archivech nebylo zatím k dispozici žádné foto. Zpracovatelé oddílové historie by rádi rozšířili dobový materiál o fotky. 


Novoroční vyjížďka – rok 1999

 Obšťastník č. 1/99 vychází poprvé jako kalendář akcí. Po desítkách novoročních snímků se svatostánkem a kostelní věží, předkládá fotograf zcela nový pohled. Velká skupina cyklistů s malým počtem pěšáků se tentokrát narovnala před městský dům s knihkupectvím Pod věží. Z prodávaných knih můžete získat tip na cyklistické výlety od známých i neznámých autorů. Z kalendáře oddílových akcí, přesné informace k akcím oddílu SK Cyklotour. Jeden z nových příběhů má pracovní název „Jak se prezidentovi srazila pláštěnka“.

 


Novoroční vyjížďka – rok 2000 

Z oddílového webu: konečně to přišlo. Noc dlouhých světel, rok s dvojkou na začátku. Teprve nyní si člověk uvědomí, jak mimořádné štěstí potkalo právě naší generaci, že tento přechod tisíciletí prožíváme na vlastní kůži. Zdravice a objímání z radosti, že jsme se dožili roku 2000, pokračuje nabídkou ze tří dvoutisícových tras: 

A) 2000 decimetrů - neboli 200 m - přímá cesta z místa srazu do pivnice “KLUBOVNA”

B) 2000 metrů - neboli 2 km - trasa pro unavené předchozí nocí nabízí též možnost vedení kola i po chodníku.

C) 2000 dekametrů - neboli 20 km - pro cyklisty zdatné, střízlivé a vytrvalce.

D) Případná čtvrtá trasa „Jeď si kam chceš” je na vlastní nebezpečí! 

 Nastavili jsme kalendáře na 1. 1. 2000, cylkocomputery na 0000 a vyrazili na vítání nového roku. Jak velí cyklistický kodex, stará sezóna končí a nová začíná novoroční vyjížďkou. Na 50 členů a příznivců oddílu SK Cyklotour Ústí nad Labem se sešlo na tradičním místě u “šikmé věže”. Nejdelší 20 km trasa: šikmá věž - Mariánský most - starý most - Žižkova – Globus - Předlice - Chabařovice - Užín - Všebořice - Hvězda - Klíšská Malá  Hradební - “Klubovna”. Čtvrtá skupina, vázána opoziční smlouvou v jiné hospodě, se vydala na vlastní nebezpečí “neznačenou trasou”. Zbytek sněhové pokrývky a teplota + 2° C nám nabídla kolorit, který nebývá při této akci vždy, a tak přišlo na řadu i několik fotek. V cílovém místě “dvoutisícovek” – pivnici GAME - CLUB jsme pak oficiálně pokřtili cyklistický koutek”, který s laskavým svolením majitele podniku, několika fotografiemi z našich akcí, vyzdobil prezident oddílu. V cyklistických tématech pak byly vedeny obsáhlé diskuse, tak že na cestu domů bylo třeba zapnout blikačky. Už se všichni těšíme na delší dny a větší teplo!


Novoroční vyjížďka – rok 2001 - Vstup do nového tisíciletí.

Přelom tisíciletí znamenal v ústeckém sportovním životě i takzvanou “zimní cyklistiku”. Kola horská byla k vidění o silvestrovském dopoledni na Mírovém náměstí a novoroční cyklistika je dlouhodobě organizována oddílem SK Cyklotour Ústí n. L. Je doloženo, že tradice začala první jízdou v roce 1983. Za tu dobu nás různě stanovené trasy zaváděly do různých oblastí v okolí města. Jak se nám zkracuje věk, zkracujeme i trasy, a tak si poslední dobou vystačíme s dávkou od 200 m do 20 km. Stejné příděly byly připraveny i letos pro všechny, kteří se sešli na Nový rok v 13 hod u kostela se šikmou věží. Přátelské vítání každého dalšího příznivce oddílu a přípitek ze zlatého poháru Prokopa Holého byl charakteristický rys tohoto setkání. Došlo na skutečnou jízdu. Skupina, která jela trasu “přes dva mosty”, měla prokázat sprintérské kvality, dorazila s červenými nosy a sdělením, že to byl velmi studený okruh. Vytrvalci se vydali na dvacetikilometrovou trasu Žižkovou ulicí, lemovanou ztichlými obchodními Babylóny přes Předlice, Užín, Všebořice a Bukov zpět do středu města, k místu s největší koncentrací cyklistů, restauraci Palace. Tělesnou teplotu jsme zvedali čajem, kávou, grogem, pivem či další nabídkou z jídelního lístku. Tak nám vyhládlo! Příchodem dalších skupinek a jednotlivců jsme dominovým způsobem skládali stoly v jednolitou novoroční tabuli. 1. ledna je však denní cyklus pro cyklistiku málo příznivý, a tak nás přicházející tma vyháněla ke svým domovům. A protože 2. ledna odpoledne nechutně pršelo, byli jsme rádi, že nám na první akci v roce 2001 tak krásně mrzlo!! Děkujeme servírkám v Paláci, že k nám byly tolerantní a nosili čaje (i ostatní nápoje) jako školákům, řediteli Paláce, že nám dovolil vjet s koly až do hotelu a paní v recepci za to, že nám tyto tisícové hodnoty hlídala.


Novoroční vyjížďka – rok 2002 

Program zněl jasně! Začínáme Novoroční vyjížďkou. Je pod nulou, řada členů přišla pěšky. Někomu zamrzly záda, někomu kola a někomu vztahy. Pozvánka na start do nové sezóny stanovila jednoznačně první den v roce ve 13 h Novoroční vyjížďkou. Vzhledem k okolnostem, které po bujaré noci nejsme schopni předpokládat, připravili organizátoři trasy s různou délkou a náročností. Je naprosto jedno, kterou si vyberete, ale nejdůležitější krok, který musíte udělat, je přítomnost na uvítacím ceremoniálu. Svým silničním, bikovým, horským, trekovým miláčkům, tandemům či plečkám připravte zimní obutí. U svých těl proveďte zimní zábal, neboť tento den začíná i teploměr na nule, často i pod nulou. Jaká bude vaše teplotní a výkonnostní křivka v průběhu akce a následně i v celém roce, záleží pouze na vás. Po přátelském objetí se vydáme dvěma směry, které budou mít jeden cíl. Restaurace hotelu Palace je otevřena od 13:30 hod. Těšíme se na vás už po dvacáté! A rok 2002 – ten je přeci symbolem pro dvě kola!


Novoroční vyjížďka – rok 2003

ZAČÁTEK KOLMO: tradiční novoroční jízda, na které se schází všichni, kteří jsou dobře naladěni s koly i bez kol. Krátká, střední, dlouhá - kam ten den dojedeme. Délka tras má ale souvislost s podmínkami. Pokračování ve dvacetileté tradici letos nahlodalo mrazivých mínus 11 °C   teplotu, kterou pravidelní účastníci jen těžko vzpomínají. Dvě desítky cyklistů, kteří přijeli kolmo, doplnil stejný počet pěšáků a zima nezima, radost příznivců novoročního setkání byla společná. Zdánlivě suché silnice ve své šedi skrývali řadu zmrazků a ledových jazyků, a tak pouze opatrně a kolmo, v úhlu 90° jedoucí cyklisté, měli naději na společné foto s kulisou Mariánského mostu. Bezpečnější místo v „klubu“ pak dalo prostor k prohřátí organismu mezi přáteli a nastartování sezony tím správným kolmým směrem. Realitu začínajícího cyklistického roku, potvrdil Ruda svým prvním defektem. Výhoda byla, že na sněhu lze jet i s prázdnou duší, neboť oprava v dané teplotě byla nereálná. Vzhledem k tomu, že druhý den dorazila teplá vlna s nepříjemným deštěm, byli jsme za těch -11°C docela rádi.


Novoroční vyjížďka – rok 2004

Začínáme sportem. Vyjeli silničáři i cyklisté s horskými koly, vyjeli mladí i veteráni, vyjeli muži i ženy, přišli i pěšci. Všichni si pochvalovali a s trochou ironie vzpomínali na loňských -11°C. Novoroční vyjížďka měla všechny parametry úspěšného vyjetí do nové sezony. U tří symbolů dnešní doby – svatostánku, bankovního domu a veřejné tržnice, ústecky definováno jako „U šikmý věže“, se 13 hodin po přípitku sešlo na 50 příznivců cyklistiky k vzájemnému blahopřání a objímání. Dlouhý had cyklistů se potom propletl několika křižovatkami a ústeckým předměstím ve směru do Stadic. Zde na Královském poli u pomníku Přemysla Oráče jsme podpořili národní sebevědomí pár měsíců před tím, než nás spolkne Evropa. Barevný kalendář akcí na rok 2004, byl pro každého, kdo dojel nebo došel vítaným novoročním dárkem. Pár výtisků jsme nechali v cykloprodejnách, až si půjdete pro to nové kolo. Úspěšnou sezonu 2004 přeje SK Cyklotour Ústí n.L.


Novoroční vyjížďka – rok 2005 

Teploty se tento den opět vymykaly představám. Loňské modré azúro se letos skrylo převalující se oblačností do nedohledna. Na tradičním srazišti tak bylo hodinu po té, co se první den překulil do druhé poloviny, asi 35 příznivců této zvyklosti. Trochu od bláta dorazili také pěšci od Lovoše, kteří začali naplňovat novoroční pranostiku již v 8 ráno. Kostelní schody, které jsou jako dělané pro skupinové foto pěveckého sboru, nám opět posloužili do našeho archivu. Místo pěvců stáli cyklisté. Ve stopách loňské úspěšné trasy jsme se vydali i letos k Oráči Přemyslovi. Poctivou a hlubokou orbou obdělané Královské pole v okolí pomníku, nám nastavilo vzor poctivé tréninkové dávky letošního roku. Když jsme se po půl druhé hodině cesty vrátili s okysličenými plícemi zpět, slíbil jsem svatosvatě před kolem opřeným o pivní sud, že příště bude novoroční zahřívání v jiném a nekuřáckém salónu i kdybychom kilometry přidávati k dosažení místa toho museli. 


Novoroční vyjížďka – rok 2006

Tradici ještě o něco delší, než je naše novoroční vyjížďka, mají turisté v Lovosicích. Na jejich čedičový kopec chodí 1. ledna turisté ze širokého okolí, dokonce i z Ústí. Mnozí z nich jsou dokonce členy oddílu SK Cyklotour. Novoroční výstup na Lovoš je tradicí od roku 1979 a je tedy o čtyři roky starší našich vyjížděk. Pro pohled na nádhernou Portu Bohemicu se vydávají již brzy ráno a průběžně pak zdolávají tento výstup do výšky 570 m n. m. celý den. Je několik členů oddílu, kteří dopoledne zdolají Lovoš a po 13. hodině rozdávají novoroční gratulace cykloturistům. Trasa a výstup na Lovoš, je tak symbolicky vyvažována prvními ujetými kilometry Novoroční vyjížďky. Čtyřletý náskok a tím i skóre 28 : 24 ale nebude pravděpodobně nikdy dostižen. Obě „disciplíny“ se konají za každého počasí, ale zatím co turista může „dopo“ i „po-o“, cykloturisté si na odpolední vyjížďku počasí nevyberou. Hodinu po poledni bylo letošní rok počasí už dosti nevlídné. I když se k vítání roku sjelo přes 30 kol, cílové místo bylo nazváno „Vlídnou hospodou“.


Novoroční vyjížďka – rok 2007

Když štědrý podzim v říjnu nadělil ústeckým cykloturistům první cyklotrasy kolem Milady a v prosinci si další skupina dovolila testovat dálnici s nejdelším tunelem v Krušnohoří, mohli tak závislí cyklisté do Novoroční vyjížďky snadno přežít. 1. ledna se ve 13 hod koncentrovalo u šikmého kostela dosud nejvíc cyklistů v celém regionu. Schodiště pod gotickým portálem zaplnila téměř 50tičlenná skupina cyklistů, kompletně doplněná koly. A to velkou skupinu letos nedoplnili pěšci, kteří uvázli na rozbahněné cestě při návratu z Lovoše. Pestrobarevný had cyklistů se po obvyklém focení vydal na symbolickou jízdu přes dva mosty a první horskou prémii, kterou bylo zdolání kóty 228 na Větruši. Vyjasněné údolí s krásnými výhledy a místy i modrou oblohou bylo po několikadenní inverzi příjemným zážitkem. Návratem přes centrum a Masarykovu avenue, vedly další kilometry ztichlým městem, které se vzpamatovávalo ze silvestrovských oslav. Cílovou metou, kterou si ale nezvolili všichni, byla Habrovická Bašta. Příjemné prostředí s vyřezávanými loutkami připomíná pohádkovou scénu. Tady nám skutečně snášeli i modré z nebe. Jinak ani nelze nazvat splněné přání, kterým byla krupicová kaše. Že by vykoupení za vánoční gurmánské hody? I když se někteří chvílemi zhlíželi v podobách zavěšených loutek, krátké odpoledne naštěstí nedalo prostor k úplnému převtělení. Baštu jsme tak opouštěli ve spořádaném stavu.


Novoroční vyjížďka – rok 2008

Zatím co z prostoru u kostela za rok zmizely všechny pozůstatkybývalé doby, naše tradice, které jsou zjevně založeny na jiných základech, trvají. Ze všech možných směrů a uliček se sjížděli účastníci Novoroční vyjížďky, až se podobně jako vloni vytvořil více než padesátičlenný dav, pro jízdu na kole též nazvaný balík. Dresy přilby, odložená technika jednoznačně avizovaly setkání cykloturistů. I když se v takovém davu při přání a objímání nešetřilo zdravím, nesklouzl slovní projev v negativní odezvu, na právě zavedené poplatky. Vidouce tu radost ze setkání známých i nových tváří, přišlo mi, že nám nějaká ta pětka Nový rok nepokazí. Byli však i tací, kteří si nechali – ještě bez poplatku, udělat fungl nové zuby a hrdě se k tomu hlásili. Se svým novým převodníkem 44 pak Ruda zaznamenal pozitivní odezvu na svůj vychytralý tah. Na fóru byly odmítnuty všechny osmičky, které by naše kola hyzdila. Pro sezónu 08 zaznělo přání dobře vycentrovaného roku. Průjezdem přes 2 mosty začalo drobení polotonu, což bylo při novoroční zdravici povoleno. Ne každý měl o trase a cílové metě stejnou představu a na Větruši tak došlapali pouhé 2 desítky ryzích cyklistů. Cíl naší cesty byl již potřetí ve vlídné Habrovické Baště s otevírací dobou pouze pro nás. Přijeli i další skupinky, které se pyšnili větším počtem kilometrů, ale také výrazně červenějšími nosy. S pomocí pěšáků, jsme toto království loutek a dřevěných příšerek téměř zaplnili a všichni jenom litovali, že je to novoroční odpoledne tak krátké.  


Novoroční vyjížďka – rok 2009   

Opakovaně bylo za loňský rok slýcháno něco o osudových osmičkách. Moc jsem na to nevěřil, ale prvního ledna, jakoby devítka nemohla naskočit. Probudím se v 8, kouknu na teploměr a je tam 8 a to ještě mínus. Čeká nás Novoroční výšlap i vyjížďka. Před polednem se začalo jemně cukrovat, a tak jsme cestou na sraz nechávali jasně vypovídající stopy. Bylo jich asi 25, protože nikdo nejel v zákrytu. Další desítka příznivců otiskla zimní podrážky svých bot. Ondrovi byla na kole jedna stopa málo, a tak se v zatáčce hned vyválel, když neudržel svoje kolo kolmo. Jiní ten den projevili své odhodlání ke kolu a kamarádům. I když loni celý rok nevyjeli, letos jim tento den připadal jako nejvhodnější. To je dobrá zpráva. Tradiční místo startu se od loňského roku zásadně mění. Jižní a západní stranu zaplňuje stavba nového nákupního centra. Konečně! Na startu mám v mobilu sdělení, že pěšci z Lovoše nedorazí, neboť osobák se u Lovosic „chytil na čubu“! I to je osud. Nechybí novoroční focení a pak se vydáváme přes dva mosty, abychom se vzápětí vrátili hlavní třídou do centra. Hned na vjezdu nám policajt v soukromém autě zdůrazňuje zákaz vjezdu a sám pokračuje stejným směrem! To není dobrá zpráva. My jedeme taky. Ukazatel rychlosti na Masaryčce ukazuje při našem průjezdu 52 km/h, což signalizuje, že zamrzl. Dobrá zpráva? Jak pro koho. Habrovický rybník je na tom stejně, ale smysl je zásadnější. Přiláká řadu bruslařů - těch začínajících i zkušených. Jeden zimní stadion na Ústí totiž nestačí. Kdo nám to tady tlačí bicykl? Ondra – s defektem zadního kola, no to je tedy den - nebo snad osud? Snad nebude píchat celý rok. V Habrovické Baště jsme očekáváni již počtvrté za sebou a těžko bychom hledali lepší místečko pro první den v roce. To je dobra zpráva. Další dobré zprávy a přání létají do mobilů od těch, co nedorazili. Mráz nám trochu ubral na účasti, před rokem nás tu bylo víc. Den je ještě krátký. Po dvou hodinách zahřívání je třeba se opět zateplit, rozsvítit blikačky a jako světlice se rozptýlit na všechny strany. Pro další dny prosím jen dobré zprávy!


Novoroční vyjížďka – rok 2010 – Novoroční hodnoty

Novoroční stupně, procenta, metry, koruny a další veličiny, mají při Novoroční vyjížďce jen zdánlivou souvislost, přesto tvoří řetěz spojitostí, které naši tradiční jízdu provázely. Den začal u nuly. Ráno bylo sice pod bodem mrazu, ale v době srazu se teploměr posunul na nulu, stejně tak jako computery na našich kolech. Posunula se i stavba nákupního centra a chodíme do něj spokojeně nakupovat. Také se změnilo DPH na 10 a 20%, prý proto, aby se lépe překonala krize. To beru, přispějí všichni. U narovnaného kostela se šikmou věží se nás sešlo asi 30. S další skupinkou, která se pravidelně přidává po dopoledním výstupu na Lovoš, by nás bylo 40 – ale turistické trasy z vrcholu byly ledové a obtížně schůdné. A vlaky jely přesně. Hned první den jsem si udělal dluh, ale jen 50 Kč. Nějak jsem zapomněl přibalit peněženku. Dan, který okamžitě nastoupil tvrdý atak na třetí obhajobu Kilometrového Maxe, hlásí, že dnes bude mít 60 km! Při průjezdu městem na nás z výkladních skříní „řvou“ reklamy o slevách až 70%. Je to asi úskok, oni to nakoupili ještě laciněji. A do začátku jara nám zbývá přesně 80 dní! Dá se to vydržet, třeba ta zima bude jak od Lady a sníh nabídne místo kola rovnocennou náhradu. Dnes ale šlapeme na kolech a převýšení mezi místem našeho srazu a cílovým bodem v Habrovické baště je 90 m. V cíli konstatujeme, že nabídka a prostředí, které se zde vytvořilo, splnilo spokojenost účastníků na 100%. Číselné posloupnosti se trochu vymyká jedna střepina a defekt na zpáteční cestě. Snad proto, abychom nezpychli, že nám to tak ladí. Všem přeji dobrý rok a střepy jenom pro štěstí!!


Novoroční vyjížďka – rok 2011 – Novoroční radosti 

Kdo si k novoroční snídani četl ve starých novinách, co a jak bude jinak, asi mu moc nechutnalo. Vybavit auto novou lékárničkou, zaplatit za odpad, počítat s povodňovou daní a vyšším nájmem, možná taky s nižším platem, a ještě povinnost nechat si vyčistit komín. Mě ale chutnalo. Lékárničku už mám, odpad třídím, bydlím ve vlastním, plat neberu, daň neodvádím, komín nemám a jsem člen Cyklotouru. Těšil jsem se na Novoroční vyjížďku. I když nutno poznamenat, že jsme vzhledem k vývoji počasí a průměrnému věku srazili hodnotu kola na prostředek MHD! Tradiční místo srazu však zůstalo a tucet přítomných jezdců s koly neklamně oznamoval, že se jedná o sraz cyklistů. Když přišli pěšci z Lovoše, největší pozornost poutala Bobova transportní Krušnohorská sukovice s nevratným obalem. Po zkráceném rukypodávání se všichni vydali za svým cílem. Bob na lanovku, cyklisté za svými kilometry, ostatní za patnáctkou. Tedy transportní linkou Vaňov – Habrovice. Odložením kol jsme v několika případech s radostí přijali i přítomnost našich partnerek. Jak autobus, tak cílovou Baštu se nám podařilo zcela zaplnit, a tak jsme si mohli poznamenat první letošní úspěchy. Romantická hospůdka ještě dýchala silvestrovskou oslavou a díky prostředí jsme se několik hodin po té dostali do stejné pohody. Až budete na fotkách, které úspěšně zdokumentoval Vláďa se svým Olympusem, oživovat Novoroční odpoledne, je třeba zdůraznit, že status tradiční vyjížďky Cyklotouru byl zachráněn velkou pětkou. Zvláštní ocenění pak získali Hanka a Jari, za 40% podíl na Velké pětce 3 Finci, kteří na startu aktivně nasadili 6 koleček, Dan, který dodržel cyklistické Desatero a oblékl dres (nebo vlastně vánoční dárek) i do vlaku a Franta, který přivedl další posilu do rodícího se dětského týmu. A také celá Habrovická bašta za další krásné pohádkové postavy, kterými je interiér dekorován. Kdo si nenechal ujít tři hodiny v dobré společnosti, odcházel s pocitem, že po takovém setkání se dá se přežít i poplatek za odpad! Děkuji všem za účast. V roce 2011 přeji, aby nebyl žádný odpad členské základy a všem hodně radostí na společných cestách.


Novoroční vyjížďka – rok 2012 – Tradice třicetiletá


S přibývajícími lety vychází čím dál častěji z archivu oddílu významná hodnota. Vloni DVACÁTÉ výročí Cyklotouru, letos hned úvodem TŘICÁTÁ Novoroční vyjížďka. Na Kostelním náměstí, kde se jindy mezi sebou přetahují hodnoty víry, peněz a obchodu, se první den v roce sešly 4 generace přátel, kteří se potkávají na kole. Počet, který se poslední léta ustálil na třech až čtyřech desítkách, měl v úvodu několik zajímavých okamžiků. Honza neodhadl čas a u věže byl již v půl jedné. Zcela zakuklený jezdec, se záhy identifikoval jako Pavel Šrámek, malá Anežka přišla poprvé pěšky, dokonce dřív než táta na kole a inspektor Korda rozdával několik dávek novoročních zdravotních kapek. Přesně na čas přichází skupina pěšců, kteří mají za sebou ranní výšlap na Lovoš. 10 min po třinácté přijíždí i nedávný osmdesátník Franta na fungl novém kole a jeho přítomnost i celou akci pomáhá skvěle dokumentovat vlastní vnuk Jirka! Také Petr, který se vloni prezentoval jako ženáč a měl pouze jednu účast, vyšlápl letos pravým pedálem a samozřejmě i Ďábel, jenž důvěrně oznámil důvod svého tažení. Zatím ale požádal o jeho utajení. Na dálku zazněl pozdrav od Darka, kterému posilují organismus kapačky do ucha a Džordžo, který doma vyrovnává arytmii nealkoholickým pivem. Též řada dalších, kteří doplnili stav na 35 a zdaleka nebyli jen do počtu, což je vidět z dílčí i celkové dokumentace. Po několika letech jsme obrátili směr výjezdu a místo tradičního přejetí dvou mostů, jedeme předlickou průmyslovou zónu. Souběžně s dálnicí přes Český Újezd a Střížovice zdoláváme první horskou prémii v roce. Hodnota 325 m n. m. je spíše symbolická, ale sklon hodnotu výkonu pozvihl. Když už jsme u těch hodnot, jednou z nich je vánočně-novoroční prostředí Habrovické Bašty, které nás přivítalo již posedmé. Loňské vítání roku se však pyšnilo dvojnásobným počtem hostů. V království loutek a dřevěných příšerek zůstalo tentokrát dost místa pro další hosty, a tak doufám, že se ohlašovaná krize neprojevila hned první den. Odliv přítomných začal o poznání dříve, ale poslední vytrvalci startovali po 17 hodině. Dobrou sezónu všem, kteří přijeli nebo přišli i těm kteří přijedou příště!NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA – rok 2013

13. hodina prvního měsíce 13. roku byla opět zasvěcena Novoroční vyjížďce. Existencí Kostelního náměstí možno říci, že setkání tak získává duchovní sílu nejen oblíbeným rčením. Počasí mělo letos daleko k zimnímu charakteru, sloupec teploměru se tlačil nad hranici rozpouštěného ledu a spíše než zbytky po sněhu byly zřejmé stopy silvestrovských světlic. Sympatická byla více než trojnásobná převaha kol a to se další na trase ještě přidávaly. Stopy loňského bláta na některých bicyklech, byly důkazem usilovného boje o kilometrového Maxe nebo osobní cti při pohledu na stav vlastního computeru v závěru roku. Nejvíce usvědčující snažení v tomto ohledu prokazoval černý Giant nejmenovaného vlastníka, zato chybějící Ďábel sváděl k domněnce, že od časného rána získává náskok pro letošní hodnocení. Po nezbytném novoročním focení se dav vydal do 4 směrů. S kolem na Větruši, s kolem na jinou trasu, busem do hospody a busem domů. Dva z nich jsou v naší fotodokumentaci zaznamenány. Ústecká vyhlídková dominanta s pohledem na tři mosty a zatáčející řeku, která uhýbá skále, je po pěti letech opět první horskou prémií v roce. Nic na tom nemění skutečnost, že to na vrcholu vypadalo jako novoroční setkání pamětníků. Historickou známku kvality našemu premiérovému výletu dodal svým výjezdem vloni jednaosmdesátiletý Franta Lamač. Prázdným parkovištěm nákupní zóny, kde se jindy ze všech směrů valí nákupní vozíky a jiné dopravní prostředky, míříme ven z města. Loňský okruh podél dálnice jsme v rámci zvýšené sazby z ujetého kilometru prodloužili a nedaleko Užína se zdravíme se stejnými nadšenci, kteří se v jiných sedlech také vydali za krásným pohledem na svět. Uvědomuji si naši částečnou výhodu, když kola stavíme do stojanů nebo je opíráme o plot. Dlouhodobé sepjetí člověka a koně je postaveno na jiných principech. Průjezd Podhořím a okolím golfového hřiště nám na pár stovek metrů vrací iluzi zimní krajiny. Jízda vyžaduje zvýšenou opatrnost, cílové místo je nedaleko. V Habrovické baště, kde si majitelé ještě nevydechli po noční oslavě, nám opakovaně poskytují krátkodobý novoroční azyl. Obsazujeme více než tři desítky míst. Mezi již přítomnými s úlevou shledávám Ďábla, který vyjížďku povýšil na novoroční překvapení. Ne u kostela, ale hospoda je prý to správné místo na setkání a hned naznačil, že útok na znovuzískání Maxe pro něj začíná už dnes. Hodina cesty na ranč Paška Pole, ho ale z dobré společnosti stahuje dříve než ostatní. Limit na odjezd má ve 4 odpoledne. Půl hodina delšího posezení, je venku krokem do tmy. Prodloužení pobytu je tak vykoupeno zaznamenanou událostí s kolem na střeše auta. Zprvu jsem si myslel, že to vyvrátím. Ale ne. Nebyla to osoba blízká - bylo to moje kolo! Té Anežce přece nemůžu lhát.


NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA – rok 2014

Asi 140 fotek z tradičního cyklistického vstupu do Nového roku. Více než padesátihlavý dav v teplém cyklo oblečení i slušivých svátečních kabátech a bundách si při focení u kostela vyžádalo širokoúhlý objektiv. Další bohatý fotozáznam byl proveden v Habrovické Baště. Linka do Habrovic málem přibírala vlek. Co bylo mezi, tím není zdokumentováno. A dvorek za baštou byl plný cyklomateriálu. Prezident hlásí novoroční přestup na turistiku.

 


NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA – rok 2015

Jako každý rok jsme se sešli 1. ledna v jednu odpoledne u šikmého kostela. Cyklisté na kole byli tentokrát v menšině, i takoví borci, jako Kafař, Karel 5., Pepa Růžička použili MHD. Odradila je sněhová břečka na silnicích, Vystihl to Jirka Kail, řka: „kvůli pár kilometrům si nebudu špinit své zazimované kolo“. To silničářská skupina Cyklotouru byla jiného názoru a téměř všichni přijeli na kolech. A opět zazářil Dan, ten bude jezdit, i kdyby trakaře padaly. A jeho vyšperkovanou přilbu obdivovali všichni účastníci. Měl by si to nechat patentovat. Po nezbytném fotografování jsme se přemístili do Habrovické Bašty, kde jsme příjemně oslavili první den roku 2015. Fotografická dokumentace tentokrát nepochází z dílny dvorních fotografů, ale za foto děkujeme: děkujeme Bobovi, Rudovi Motyčkovi a Martinu Motyčkovi.


NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA – rok 2016

Novoroční fazona s necelou čtyřicítkou přítomných. Místo srazu: 2°C. Rozdělení na péřové bundy a barevné dresy neodpovídá počtu viditelných kol. Pravděpodobně se jedná o štafetový přesun. Poprvé s pozadím obchodního centra a též s prémiovou ukázkou opravy defektu přímo na startovní čáře. Vše pod stříškou občerstvovacího stánku, kde v předvánočním čase podávali teplé nápoje. Dnes pouze studené ruce. Štafetový přesun po silnici přes Úžín, péřové bundy v MHD číslo 15. Tak dobrý rok s kolem i bez.


NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA – rok 2017


Po úchvatných zimních silvestrovských panoramatech VSZ z Děčínského Sněžníku, změnil Mirek Vilda novoroční směr na Radobýl, ale výhledů se nedočkal. Kostelní náměstí patřilo kolem 13 hodiny opět cyklistům s koly i bez kol. Cyklotrasy zůstaly utajeny, kilometry též, shromažďovací útulek v Habrovické baště obsazen z poloviny.

   


NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA – rok 2018


Dopolední cesta na Lovoš plná bláta, ale výletníci byli odměněni nádhernými panoramaty. Návrat turistů v čase, Mapař na Kostelní náměstí nečekaným, ale vítaným hostem, když následně vylepšil design Ďáblovy rakety. Tradičně ležícího Dana doplnil na poslední chvíli ležící Vašek… Cílová hospoda nebyla uvedena.


NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA – rok 2019

V prvním dnu Nového roku bývá již zavedená cyklistická tradice, kterou položili naši zakládající členové SK Cyklotour před více jak 30 lety, kdy se scházíme ve 13 hodin před šikmým kostelem v Ústí nad Labem, abychom si popřáli do Nového roku. Ti, kteří přijedou na kolech, tak dle možností a počasí si zvolí nějakou trasu a ostatní se přesunou do předem domluvené hospůdky, kde se nakonec všichni sejdeme a probereme události roku předešlého a výzvy na rok následující. Také letos se sešlo úderem třinácté hodiny cca 30 příznivců cyklistiky, z nichž polovina přijela na kolech. Následovalo přání, klasické společné focení a kolaři mířili směr Děčín – ke skále. Teplota milosrdná ( 7°C), trochu foukalo a trochu nás pokropil jemný deštík před Děčínem. Společně s pěší partou jsme se sešli ve Svádově, v restauraci Koruna, kde jsme si dali něco na zahřátí a něco na doplnění sil. Připsali jsme prvních cca 50 km v Novém roce 2019 a doufáme, že rozhodně ne posledních! Darek


NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA – rok 2020

Novoroční start do roku 2020: popřát si vše nejlepší, hodně štěstí, ale především hodně zdraví si tradičně před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, přálo přibližně 25 členů oddílu SK Cyklotour a ještě více než desítka cyklistů ostatních ústeckých klubů. Vždyť slunečné počasí a suché silnice na kolo nebo novoroční výstupy, například na Lovoš, přímo vybízelo. Proto se i nás sešla skupina na kolech a skupina pěších příznivců, která ve finále měla společný cíl - Svádov, restaurace Koruna. Proto, než jsme se vydali tímto společným směrem, každý svými prostředky, následovalo společné, již každoroční foto u šikmého kostela. Trasa zněla jasně. Po cyklostezce směr Děčín (Boletice skála) a zpět do Svádova ke Koruně. Pravda, byli i tací, kteří nedojeli v tomto nádherném počasí až pod skálu a otáčeli dříve, ale byli i tací, kteří objeli celý "polabák" přes Děčín, Povrly, opět do Ústí a zpět do Svádova. Proto první kilometry v Novém roce, každého z nás budou asi jiné, ale to určitě nebyl dnešní cíl. Důležité ale bylo, že jsme si ten krásný den, užili všichni spolu nádherně.
Tak ještě jednou: "Všechno nejlepší v Novém roce, hodně osobní pohody, štěstí, sportovních zážitků a hlavně zdraví, Vám všem a vašim rodinám v roce 2020, přeje SK Cyklotour Ústí nad Labem“  Darek


Míra K. pátral v archívech, sepisoval, skenoval i dopisoval. Díky Míro!!!